• bilde4.jpg
  • bilde2.jpg
  • topp_ny3.jpg
  • topp12.jpg
  • topp_ny4.jpg
  • topp_ny1c.jpg
  • topp_ny2.jpg
  • topp8.jpg
  • topp7.jpg

 

Mange har nok sett kranbilen fra Veglo Miljøservice som tømmer glass- og metallbeholdere. Beholderne, de såkalte glassigloene står som oftest ved butikker og returpunkter, spredt rundt i kommunene. Vi bruker en containerbil med kran, som løfter beholderene over containeren på bilen og tømmer de på stedet. Når containerbilen er full tømmes lasset med glass- og metallemballasje på vårt anlegg på Hell, for så å lastes opp i våre flisbiler (tipp/kombiskap) som kjører avfallet til gjenvinningsanlegget til Norsk Glassgjenvinning ved Fredrikstad. Hos gjenvinningsanlegget blir glass og metall separert maskinelt, evt. annet avfall blir fjernet og glasset blir fargesortert. De rene råstoffene av glass og metall blir senere benyttet i en rekke nye produkter.

Lenker:
veglo.no - Glass og metallinnsamling
Syklus - Norsk Glassgjenvinning