• topp_ny3.jpg
  • topp12.jpg
  • topp_ny4.jpg
  • topp_ny2.jpg
  • bilde4.jpg
  • topp_ny1c.jpg
  • topp8.jpg
  • topp7.jpg
  • bilde2.jpg


Vi er for tiden midt i en stor prosess med å etablere et helt nytt og større anlegg for mottak og sortering av farlig avfall. Anlegget vil ligge ved vårt eksisterende anlegg i Reppesmarka i Stjørdal.

Det nye anlegget vil erstatte all gammel bygningsmasse, samtidig som vi utvider arealet med tanke på utvikling av bedriften som har vært de siste år og årene som kommer. Vi setter fokus på at all håndtering av farlig avfall i fremtiden skal skje innendørs, med null fare for utslipp til det ytre miljø.

Utbyggingen foregår i flere trinn, med etablering av ny adkomstvei, utsprenging av fjell, etablering av et midlertidig anlegg og til slutt etablering av nytt og permanent bygg. Under vil vi vise dere bilder og informasjon fra utbyggingen.

Følg med på framdriften ved å klikke deg hit: Vi bygger nytt

Vi vil også holde vår Facebookside oppdatert. Klikk deg inn og lik oss for å få med deg oppdateringene!