• topp8.jpg
  • topp12.jpg
  • topp_ny2.jpg
  • topp_ny3.jpg
  • topp_ny4.jpg
  • topp7.jpg
  • bilde2.jpg
  • topp_ny1c.jpg
  • bilde4.jpg

Myndighetene (Miljødirektoratet) innfører nå elektronisk deklarering av farlig avfall. 

Dette skal på sikt erstatte de veletablerte deklarasjonsskjemaene av papir. Der dere i dag får en gjenpart hver gang vi henter farlig avfall, vil dette i fremtiden bli registrert digitalt. Dette tar vekk papirarbeidet for alle som er involvert i registrering av avfall i bedriftene, hos innsamlerne og hos myndighetene. Samtidig vil det øke kvaliteten på utfylte skjema og forbedre sporbarhet og historikk på levert farlig avfall. I en overgangsperiode vil det fremdeles være mulig å benytte de tradisjonelle papirskjemaene, men vi bør allerede gjøre klart for den nye rutinen da bruken av de gamle papirskjemaene etter hvert skal fases ut. Dere behøver ikke å deklarere avfall elektronisk ennå, men det vil være lurt å registrere seg i systemet og være klar til dette skal tas i bruk.

Det nye elektroniske systemet er basert på bruk av internettsiden www.avfallsdeklarering.no
I tillegg benyttes Altinn.no for å autentisere brukere. Dette erstatter signaturen på dagens skjema. Det er utarbeidet en bruksanvisning for det nye systemet. Den kan dere finne ved å besøke avfallsdeklarering.no og velge «Veiledere».

For at vi i Veglo AS skal kunne utføre den samme grad av service er vi avhengige av at dere i bedriftene registrerer dere på nettsiden, samt utnevner oss til deres innsamler (gir fullmakt). Dette gjøres kun en gang. Vi vil da kunne deklarere/fylle ut det elektroniske skjemaet for dere, slik som dere er vant til i fra tidligere.

Før dere kan ta i bruk www.avfallsdeklarering.no, må dere registreres som avfallsprodusenter. Dette gjøres ved å logge på administrasjonsmodulen på websidene og utnevne en administrator for deres bedrift. Det er daglig leder som er forhåndstildelt denne rollen, men den kan delegeres til en valgt person, kalt «administrator» i bedriften.
- Se kapittel 2, «Bedriftenes forberedelser til bruk» i veiledningen på avfallsdeklarering.no.

Administrator har ansvar for å utnevne sluttbrukere. Det er de som vil ha ansvar for å deklarere avfall.
- Se kapittel 3.1.4, «Sluttbrukere» i veiledningen på avfallsdeklarering.no

Imidlertid er det tidsbesparende at dere som avfallsprodusent gir oss i Veglo AS fullmakt til å deklarere avfall. Når dette er gjort kan vi fylle ut de elektroniske skjemaene for dere, slik som dere er vant til i fra før.
- Se kapittel 3.1.5, «Fullmakter» i veiledningen på avfallsdeklarering.no

Til slutt vil det være hensiktsmessig å velge Veglo AS i foretrukne avfallsmottak for å gjøre utfyllingen av deklarasjoner raskere hver gang dere eller vi skal deklarere avfall for dere.
- Se kapittel 3.1.6, «Foretrukne avfallsmottak» i veiledningen på avfallsdeklarering.no

 For utfyllende instruksjoner vil vi henvise til www.avfallsdeklarering.no og instruksjoner der.