• topp_ny3.jpg
  • bilde2.jpg
  • topp_ny1c.jpg
  • topp_ny4.jpg
  • bilde4.jpg
  • topp7.jpg
  • topp8.jpg
  • topp_ny2.jpg
  • topp12.jpg

Bring Frigo Norge AS og Veglo AS skrev torsdag 17.03.2016 en samarbeidsavtale på thermotransporter. Avtalen har en estimert årlig omsetning på 50 millioner kroner.

 Med dette blir Veglo en stor leverandør på nasjonale transporter for Bring Frigo (Heretter kalt BF) som tilfredsstiller våre strenge krav til materiell og sjåfører. BF skal være best på kvalitet, miljø og sikker matvarelogistikk og ser viktigheten av store og seriøse samarbeidspartnere. Veglo har over tid vist at de leverer god kvalitet, og BF er meget fornøyd med å ha inngått et nasjonalt samarbeid av denne størrelse. Sammen skal vi fortsette å utvikle effektive løsninger og levere et best mulig resultat for våre kunder. Vi ser frem til et tett samarbeid i årene fremover, sier daglig leder i Bring Frigo Norge As Erik Gamlemoen.

For Veglo er dette den største enkelt avtale noensinne inngått.
Veglo er meget godt fornøyd med avtalen med BF, som de kjenner gjennom flere års samarbeid. Vi er av den oppfatning at BF er markedets mest seriøse aktør innen thermosegmentet, de er en oppdragsgiver som stiller store krav til sine leverandører, både med henblikk på kvalitet, leveringspresisjon, utstyr og personell. Samarbeidet er basert på åpenhet og dialog, med målsetting om sammen å utvikle hverandre til det beste for kundene. Sammen skal vi utvikle solide og konkurransedyktige logistikkløsninger skreddersydd til markedets behov.

Veglo AS vil etter oppstart 01.04.2016 ha 23 biler som vil gå for Bring Frigo AS i faste ruter mellom Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge.
Veglo har en stabil sjåførstamme og alle biler har Euro 6 teknologi som tilfredsstiller de strengeste miljøkravene per i dag.