• topp_ny1c.jpg
  • topp7.jpg
  • topp_ny3.jpg
  • topp12.jpg
  • topp8.jpg
  • bilde4.jpg
  • bilde2.jpg
  • topp_ny4.jpg
  • topp_ny2.jpg


Vi er for tiden midt i en stor prosess med å etablere et helt nytt og større anlegg for mottak og sortering av farlig avfall. Anlegget vil ligge ved vårt eksisterende anlegg i Reppesmarka i Stjørdal. Det nye anlegget vil erstatte all gammel bygningsmasse, samtidig som vi utvider arealet med tanke på utvikling av bedriften som har vært de siste år og årene som kommer. Vi setter fokus på at all håndtering av farlig avfall i fremtiden skal skje innendørs, med null fare for utslipp til det ytre miljø.

Utbyggingen foregår i flere trinn, med etablering av ny adkomstvei, utsprenging av fjell, etablering av et midlertidig anlegg og til slutt etablering av nytt og permanent bygg. Under vil vi vise dere bilder og informasjon fra utbyggingen.

17. november 2014:

Vi brukte helgen på å flytte inn i det nye, midlertidige avfallsmottaket. Nå vil dette være vårt primære mottak og sorteringshall for farlig avfall mens vi vil tømme de gamle byggene og bygge ut resten av tomta vår med tanke på fremtiden. Utenfor hallen vil det snart komme opp nye tanker for spillolje og andre flytende volumfraksjoner. En binge for mellomlagring av hvitevarer er allerede oppsatt og tatt i bruk.

 

24. oktober 2014:

Støping av gulv og ringmur samt asfaltering av området rundt er fullført denne uken. Nå venter montering av telthall de nærmeste dagene. Vi gleder oss!

3. oktober 2014:

Støping av gulv til det midlertidige anlegget er i gang. Her er det lagt ned tre tette kummer som vil kunne ta opp evt. spill i hallen.

 

23. september 2014:

Klargjøring før støping av gulv til det midlertidige anlegget. Dette vil bli ca 1300m3 og det er lagt ned tre tette kummer for å ta opp evt. spill.

 

3. april 2014

Sprenging av fjell og knusing er stadig vekk i gang. Det nye anlegget vil bli over 30 mål stort, en drastisk økning fra dagens anlegg.