• bilde4.jpg
  • topp_ny1c.jpg
  • topp8.jpg
  • topp_ny3.jpg
  • topp_ny2.jpg
  • bilde2.jpg
  • topp12.jpg
  • topp_ny4.jpg
  • topp7.jpg

 

EE-avfall (Elektrisk/Elektronisk avfall) er betegnelsen på kasserte produkter som har inneholdt og ledet strøm. Vi er en veletablert innsamler/transportør av EE-avfall i Midt-Norge.

Vi står for hentingen av EE-avfallet fra kommunale gjenbrukstorg og bedriftskunder og utfører transporten frem til behandlingsanlegg. I tillegg til innsamling fra egne kunder utfører utfører vi oppdrag med innsamling av EE-avfall for ERP Norway og Elsirk.