• topp7.jpg
  • topp_ny1c.jpg
  • bilde4.jpg
  • topp_ny2.jpg
  • topp_ny3.jpg
  • topp12.jpg
  • topp8.jpg
  • bilde2.jpg
  • topp_ny4.jpg

 

Veglo Miljøservice AS er fast innsamler av glass- og metallemballasje fra kommuner i Trøndelagsfylkene.

Vi tømmer returpunkter (glassigloer) i alle kommuner fra Oppdal i sør til Snåsa i nord. Glass- og metallemballasjen blir så mellomlagret på vårt anlegg før den blir transportert med våre egne biler sørover til Norsk Glassgjenvinning AS, Onsøy.