• bilde2.jpg
  • topp_ny2.jpg
  • bilde4.jpg
  • topp_ny3.jpg
  • topp8.jpg
  • topp_ny4.jpg
  • topp12.jpg
  • topp_ny1c.jpg
  • topp7.jpg

 

Vi kan tilby tjenester med ADR-godkjent slamsuger. Vi kan derfor utføre tømming og kontroll av oljeutskillere, fettutskillere og sandfang.

I tillegg kan vi utføre tankrengjøringer, høyttrykksspyling og ADR-transport. Vårt personell tar også vannprøver, ultralydmålinger og tilstandsrapporter av tanker i henhold til gitte krav. Vi har mulighet til å legge inn bedrifter på våre tømmeruter og årlig/halvårlig kontroll av oljeutskiller.

Vi tømmer ukentlig oljeutskillere, sandfang og tanker Trondheim og i kommunene rundt. Våre kunder befinner seg dessuten i områdene fra Østerdalen, Nord-Gudbransdal, Møre og Romsdal og helt opp til Brønnøy og Øvre Namdal i nord.

Ta kontakt med oss i dag for å vite mer om våre tjenester på slamsuging i Midt-Norge.

Miljødirektoratet har i juni 2014 publisert et faktaark om oljeutskillere - Se lenke