• topp_ny3.jpg
 • topp_ny4.jpg
 • topp_ny2.jpg
 • bilde4.jpg
 • topp_ny1c.jpg
 • topp7.jpg
 • topp8.jpg
 • bilde2.jpg
 • topp12.jpg

Historikk:

 • 1959 Etablert som tradisjonell transportbedrift.
 • 1974 Oljetransportør for OK (forløperen til Statoil).
 • 1977 Innsamling av farlig avfall.
 • 1988 Innsamling av farlig avfall fra private husholdninger.
 • 1989 Mottak av glass.
 • 2001 Er en av landets ledende aktører på total-løsninger for avfallshåndtering. Godkjent innsamler og mottak av farlig avfall.
 • 2011 Avtale med totalt 70 kommuner på innsamling og destruksjon av farlig avfall fra husholdninger.

Faktaopplysninger:

 • 65 Ansatte.
 • 48 Biler / vogntog / spesialbiler.
 • 100 mill. omsetning.
 • 1400 m2 mottak og lager for farlig avfall.
 • 200 tonn lagringskapasitet for glass.
 • Bygger et nytt anlegg for mottak av farlig avfall, ved å utvide dagens anlegg så det totalt blir ca. 34 mål.