• topp12.jpg
  • topp8.jpg
  • bilde2.jpg
  • topp_ny1c.jpg
  • topp_ny2.jpg
  • topp_ny4.jpg
  • bilde4.jpg
  • topp7.jpg
  • topp_ny3.jpg

 

ADR-transport er varetransport der godset har kjemiske og fysiske egenskaper som kan utgjøre en fare for miljø, mennesker og materiell. Vi utfører ADR-transport i henhold til de gitte krav og har lang erfaring rundt dette.

Vi har egen sikkerhetsrådgiver og et generelt høyt kompetansenivå rundt dette i vår virksomhet. ADR-transport kan være alt i fra små enheter av forbrukervarer på pall eller større parti, eller avfall, inkludert slam og tanktransport. Vi har løsninger for de fleste oppdrag, vi har det riktige utstyret og en trygg holdning, som kreves for å utføre transport av farlig gods på norske veier.