• topp_ny2.jpg
  • topp12.jpg
  • topp8.jpg
  • topp_ny4.jpg
  • bilde2.jpg
  • topp7.jpg
  • bilde4.jpg
  • topp_ny1c.jpg
  • topp_ny3.jpg

 

Våre krokbiler frakter avfall og varer i containere. For det meste benytter vi krokbilene til transport av EE-avfall på container i Midt-Norge og kjøring av avfall for Ragn Sells.

Krokbiler er meget fleksible. De kan kjøre alt i fra tank og bulktransport til flak for å flytte maskiner eller skap for å kjøre ordinært gods.